de meent 1
 
 
 

Concept kulturhus

Eind jaren negentig van de vorige eeuw waaide het fenomeen over vanuit Denemarken: Kulturhus. Nu, anno 2010, is het Kulturhus al bijna niet meer weg te denken uit Gelderland. Dit snelle succes heeft enkele duidelijke redenen. Het Kulturhus levert een erg goede bijdrage aan de leefbaarheid van dorpen en stadswijken. Verschillende instellingen op het gebied van zorg, welzijn, educatie en cultuur kunnen er samen onder één dak: samen zorgen voor de exploitatie, samen de programmering regelen. Dat stelt wel eisen: aan de deelnemers en aan het gebouw. Allebei moeten flexibel zijn, waarbij het gebouw zich ook gemakkelijk moet laten aanpassen aan andere gebruikers, andere wensen en andere eisen. Kortom: duurzaam en buigzaam. En mag het dan ook nog een mooi, architectonisch prikkelend gebouw worden? Bij voorkeur wel, want dat sluit goed aan bij de functie van het Kulturhus. Juist in de kleinere dorpen op het platteland is het op peil houden van de voorzieningen essentieel voor het voortbestaan van het dorp als gemeenschap, als levende cultuur. Want waar de voorzieningen verdwijnen, waar de winkels en scholende deuren sluiten, houdt het hart langzaam op met kloppen. De bouw van een Kulturhus kan deze neerwaartse spiraal ombuigen. In dorpen, maar ook in stadswijken, kan een Kulturhus de vaak zo gewenste sociale samenhang versterken. Dat komt niet alleen door het gebouw, maar ook door de samenwerking binnen het dorp of de wijk, die nodig is om een Kultu rhus te realiseren. In een Kulturhus vinden immers verschillende organisaties en verenigingen een gezamenlijk onderdak. Zij zullen dus moeten samenwerken om het tot een succes te maken. Het succes van de Kulturhusen is daarom vooral een succes van de mensen, de verenigingen zelf. Op eigen kracht valt dit niet altijd te verwezenlijken, met een steuntje in de rug wel. Om deze reden heeft de provincie Gelderland in de periode 2004-2007 ruim negen miljoen euro vrij gemaakt voor de totstandkoming van dertig Kulturhusen. Leefbaarheid is een kostbaar goed, dat we moeten blijven beschermen en stimuleren. 


Bron: 'Een vorm van delen: Gelders Kulturhus' door Eimer Wieldraaijer en Femke van den Berg
(c) Provincie Gelderland, Arnhem maart 2007
ISBN: 978-90-73586-40-6

 

Kulturhus de Meent
Koningsplein 24
6654 BX Afferden
info@kulturhusdemeent.nl

Telefoon:
0487-512684 (Horeca)

Huismeesters:
06 - 12 23 41 10 of 06-29 18 20 08.

Openingstijden hoofdingang:
Maandag – Vrijdag 
10.00 uur tot 23.00 uur

Zaterdag – Zondag
10.00 tot 01.00 uur.