de meent 1
 
 
 

Collectieve vrijwilligersverzekering

 

De gemeente Druten is zuinig op haar vrijwilligers en het belangrijke werk dat zij doen voor de gemeente. Met een goede verzekering wordt voorkomen dat vrijwilligers met lege handen staan wanneer hen iets overkomt tijdens de uitvoering van hun vrijwilligerswerk.

Daarom heeft zij een verzekerings afgesloten waarvan het verzekeringspakket het volgende omvat: 

  • ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers & mantelzorgers
  • aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
  • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
  • rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers

Wie zijn verzekerd?
De vrijwilligersverzekering is voor iedere vrijwilliger, ongeacht de leeftijd. De verzekering geldt voor die binnen/voor een organisatie onbetaald werk verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Uitgesloten zijn vrijwillige brandweer én vrijwillige politie. Mantelzorgers zijn verzekerd voor ongevallen en persoonlijke eigendommen.

Aanmelden niet nodig
Alle vrijwilligers en mantelzorgers (mantelzorgers: enkel ongevallen en persoonlijke eigendommen) in de gemeente Druten zijn verzekerd. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Attentie voor vrijwilligersorganisaties
Wij adviseren de inhoud van de collectieve verzekering van de gemeente te vergelijken met de dekking van de door uw vereniging zelf afgesloten verzekering. Uw verzekeringsadviseur kan daarbij behulpzaam zijn. Wanneer beiden exact overeenkomen kunt u besluiten de door uw vereniging afgesloten verzekering te beëindigen of te wijzigen.

Vragen?
Mocht u nog verdere vragen hebben, neem dan contact op met de assurantiemakelaar Raetsheren Van Orden (www.rhvo.nl) 072-5414151.

Wat te doen bij schade?
In geval van schade moet u een schadeaangifteformulier invullen. Voeg als u ze heeft bewijsstukken zoals foto's en de aansprakelijkstelling bij. Het schadeformulier en dekkingsoverzicht vrijwilligerspolis zijn onderaan dit bericht te downloaden of u kunt ze vinden op de website van Stichting Voormekaar (www.voormekaar.org onder het kopje vrijwilligerscentrale en dan onderaan de pagina verzekering vrijwilligers gemeente Druten). 

Vrijwilligersorganisaties en bemiddeling
De Vrijwilligerscentrale West Maas en Waal en Druten ondersteunt, begeleidt, stimuleert en promoot de vrijwillige inzet van mensen op alle terreinen van de samenleving (sport, cultuur, recreatie, zorg en welzijn). Organisaties kunnen gratis vrijwilligersvacatures plaatsen op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl of via www.voormekaar.org (rechts via " snel naar" vacatures vrijwilligers). Indien uw organisatie nog niet is aangemeld op de website, kunt u na aanmelding vrijwilligersvacatures plaatsen.

De Vrijwilligerscentrale bemiddelt actief tussen vraag en aanbod middels een actuele vacaturebank, zorgt voor public relations, biedt waar mogelijk deskundigheidsbevordering, geeft informatie en advies aan vrijwilligers en organisaties met betrekking tot wet- en regelgeving en verzekeringen maar biedt ook intensieve begeleiding aan kwetsbare groepen mensen om de mogelijkheden van vrijwilligerswerk te verkennen. De vrijwilligerscentrale biedt ondersteuning ten behoeve van het functioneren van vrijwilligersorganisaties en verenigingen die niet beschikken over alle benodigde faciliteiten zoals zwart/wit kopiëren, inbinden, en printwerk. Daarnaast organiseert de vrijwilligerscentrale in samenwerking met de gemeente de jaarlijkse feestelijke vrijwilligersavond en NL DOET (Voorheen: Make A Difference Day).


Klik hier om de formulieren te downloaden:

Polis

Schade formulier

Kulturhus de Meent
Koningsplein 24
6654 BX Afferden
info@kulturhusdemeent.nl

Telefoon:
0487-512684 (Horeca)

Huismeesters:
06 - 12 23 41 10 of 06-29 18 20 08.

Openingstijden hoofdingang:
Maandag – Vrijdag 
10.00 uur tot 23.00 uur

Zaterdag – Zondag
10.00 tot 01.00 uur.